Dierenambulance Centraal Limburg

STICHTING
DERENAMBULANCE
CENTRAAL LIMBURG
Tel: 045-88 88 521
Email: da.cl@home.nl
RSIN: 8160.50.387

Dierenambulance Centraal Limburg

De dierenambulance Centraal Limburg heeft zich in de afgelopen jaren moeten veranderen van een grote organisatie die een groot gebied bestreek tot een zeer kleine organisatie die zich voornamelijk op afroep laat inzetten voor speciaal vervoer.

Dat kan zij op verzoek van een dierenarts een huisdier ophalen waarvan de eigenaar zelf, op dat moment, geen vervoer heeft. Ook kan het zijn dat een huisdier vervoerd moet worden van de ene praktijk naar een andere waar meer of andere specialistische mogelijkheden voor handen zijn. Dit gebeurt uiteraard met de voorhanden zijnde dierenambulance auto.

Maar daarnaast heeft de dierenambulance Centraal Limburg ook een motor tot haar beschikking. Met deze motor wordt voornamelijk in de zomer gereden en dan vooral op zeer warme dagen. Dan is de dierenambulance motor erg handig en geschikt om op die dagen parkeerterreinen en/of parkeergarages te controleren op huisdieren achter gelaten in een, veelal te warme, auto.De wendbaarheid en het weidse rondom uitzicht is dan een prè.

Soms komt het voor dat onze hulp wordt ingeroepen bij hele speciale incidenten. Zo was er het incident waarbij een olifant van een circus, die weliswaar niet meer optrad, maar wel nog aanwezig was. Toen het dier buiten stond werd het lastig gevallen door hangjeugd die het dier lastig vielen. Niet meteen een taak voor ons maar we konden het circus wel wijzen op alternatie hulp van o.a. de afd. Handhaving. Burgers hebben later spontaan een soort burgerwacht georganiseerd die voor de veiligheid van het dier konden zorgdragen.

Nog steeds wordt ons advies gevraagd in een grote verscheidenheid van problemen, variërend van advies bij vermeende verwaarlozing en/of mishandeling van een huisdier. Maar ook het gebied van gedrag en verzorging. Natuurlijk weten wij niet alles of hebben de benodigde kennis, maar dat hoeft ook niet. Ons grote netwerk stelt ons in staat om de hulpvrager in de goede richting te sturen met namen en telefoonnummers van mensen die wel daad werkelijk de kennis en/of de bevoegdheid hebben om op te treden in voorkomende situaties.

We zijn tevreden met de kleine rol die nu nog kunnen spelen in het grote dierenwelzijnsland. We halen ons plezier uit ieder dier wat kunnen helpen en hopen daar nog mee door te kunnen gaan.

Een kleine organisatie heeft als voordeel dat er ook geringe kosten zijn die mede door mede door donaties gedekt worden zodat die het mogelijk maken om met dit werk door te gaan.